Podzakonski i drugi provedbeni propisi kojima je uređen sustav zaštite žrtava i sudionika rata

1. Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 29/2002. i 32/2002.) s Listom postotka koji je sastavni dio tog Pravilnika;

 

2. Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata, od I. do IV. grupe, prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (NN, br. 29/2002. i 32/2002.);

 

3. Pravilnik o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (NN, br. 29/2002. i 32/2002.);

 

4. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 29/2002. i 32/2002.);

 

5. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike (NN, br.57/2004.)

 

6. Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. listopada 2001. godine (NN, br. 84/2001.);

 

7.  Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 37/2001.).