Aktivnosti udruga članica

Oržana edukativna radionica "Ne zaboravimo pamtiti"

U prigodi obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Međunarodnog dana volontera, dana 13. prosinca 2014. godine u Udruzi civilnih invalida rata Grada Siska, održana je edukativna radionica na temu "Ne zaboravimo pamtiti" koju je vodila Pavica Matijević, dipl. psiholog.

Održan XV. susret civilnih invalida rata Istarske županije

U organizaciji Udruge civilnih invalida rata Istarske županije i financijsku podršku Istarske županije, te suorganizaciji Saveza civilnih invalida rata Hrvatske dana 12. prosinca 2014. godine u Pazinu je održan XV. susret civilnih invalida rata Istarske županije.

Održan XV. susret civilnih invalida rata Istarske županije

Udruga civilnih invalida rata Grada Siska održala je godišnju izvještajnu Skupštinu u Daruvaru. Skupština je usvojila nartivno i financijsko izvješće za 2011. godinu, izvješće Nadzornog odbora, te donijela program rada i financijski plan za 2012. godinu.

Informativno-edukativna radionica Udruge civilnih invalida rata Grada Siska

Udruga civilnih invalida rata Grada Siska održala je informativno – edukativnu radionicu i druženje za članove u prigodi Europske godine volontera, predstojećih blagdana i završetka godine.

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt