Organizacija Saveza

SKUPŠTINA

Opis

- najviše tijelo Saveza

- temeljne udruge delegiraju članove na mandat od četiti godine

- radna sjednica održava se najmanje jednom u dvije godine

- izborna sjednica održava se svake četiri godine

Članovi

1.  ANTE KALINA , UCIR Grada Zagreba

2.  FRANJO SAJKO, UCIR UCIR Grada Zagreba

3.  NEVENKA CIGAR CRNOBRNJA, UCIR Grada Rijeka

4.  ŽELJKO CRNOJEVIĆ, UCIR Grada Rijeka

5.  KATARINA KESER, UCIR Primorsko – goranske I Istarske županije

6.  DRAGUTIN TOMAŠIĆ, UCIR Grada Siska

7.  ROBERTO ZIDAR, UCSR Splitsko - dalmatinske županije

8.  ŽARKO SANTRAČ, UCIR Našice

9.  LASTA PAPUČIĆ, UCIR Našice


   

 

PREDSJEDNIK

Opis

- je predsjednik Skupštine i i Predsjedništva

- bira se na sjednici Izborne skupštine na rok od četiri godine

Predsjednik

ANTE KALINA

 

PREDSJEDNIŠTVO

Opis - izvršno tijelo Skupštine- bira Skupština iz svojih redova na četverogodišnji mandat

- sastaje se najmanje tri puta godišnje

Članovi

1. ANTE KALINA, predsjednik

2. NEVENKA CIGAR CRNOBRNJA, dopredsjednica

3. ROBERTO ZIDAR, dopredsjednik

4. KATARINA KESER

5.DRAGUTIN TOMAŠIĆ

 

NADZORNI ODBOR

Opis

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje

- bira se na rok od četiri godine

Članovi

1. MARIJAN MARIĆ, predsjednik

2. ALEKSANDAR PUSTIŠEK, član

3. MARIN IVANČEV, član

4. ŽELJKO CRNOJEVIĆ,  zamjena

 

STRUČNA SLUŽBA

Opis - obavlja stručne materijalno - financijske, administrativno - tehničke i druge poslove i zadatke neophodne za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina
Djelatnici

1. LJILJANA KNEŽEVIĆ, izvršna direktorica

2. RENATA KRAJNIK, administratorica

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt