O nama

Savez civilnih invalida rata Hrvatske je nacionalna udruga u koju se dragovoljno udružuju županijske, gradske i općinske udruge civilnih invalida rata. Kroz rad temeljnih udruga u koje se neposredno učlanjuju civilni invalidi rata, Savez djeluje na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt