Popis udruga članica

UCIR Našice

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA NAŠICE

Adresa:

Trg Izidora Kršnjavog 8, 31 500 NAŠICE

Predsjednik:

ŽARKO SANTRAČ

Telefon

091 160 8324


UCIR Primorsko-goranske i Istarske županije

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA PRIMORSKO-GORANSKE I ISTARSKE ŽUPANIJE 

Adresa:

Drage Gervaisa 12, 51 000 Rijeka

Predsjednica:

KATARINA KESER

Telefon

095 835 7278

E-mail:

cirapgz.rijeka@gmail.com


UCIR Grada Rijeka

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA GRADA RIJEKA

Adresa:

D. Gervaisa 12, 51 000 Rijeka

Predsjednica:

NEVENKA CIGAR CRNOBRNJA

Telefon: 098 193 6425

E-mail: 

cirapgz.rijeka@gmail.com


UCIR Grada Siska

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA SISKA

Adresa:

Ivana Meštrovića 32, 44 000 Sisak

Predsjednik:

DRAGUTIN TOMAŠIĆ

Telefon/fax

044/547-512

E-mail:

ucir.siska@sk.t-com.hr; dragutin.tomasic@sk.t-com.hr


UCSR Splitsko - dalmatinske županije

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH STRADALNIKA RATA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Adresa:

Ninska 36, 21 000 Split

Predsjednik:

ROBERTO ZIDAR

Telefon

091 154 0224

E-mai: roberto.zidar@gmail.com


UCIR Grada Zagreba

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA ZAGREBA

Adresa:

Savska c. 3/I, 10 000 Zagreb

Predsjednica:

STANA MARIN

Telefon/fax:

01/48 29 315

E-mail:

ucir-zagreb@zg.t-com.hr

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt