Ukratko o nama

Savez civilnih invalida rata Hrvatske je nacionalna udruga u koju se dragovoljno udružuju županijske, gradske i općinske udruge civilnih invalida rata. Kroz rad temeljnih udruga u koje se neposredno učlanjuju civilni invalidi rata, Savez djeluje na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Savez je osnovan 30. rujna 1970. godine kao rezultat trajne brige društvene zajednice o zaštiti građanskih žrtava rata i žrtava fašističkog terora koji su sadašnjim Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prevedeni na civilni invalidi rata i radi na promicanju i zaštiti njihovih prava.

U Savez je učlanjeno 12 temeljnih udruga, a u Republici Hrvatskoj danas ima nešto manje od 1600 civilnih invalida II. svjetskog rata.

Savez je član i jedan od osnivača Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, te član i jedan od osnivača Europskog saveza invalida rata.

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt