RADIONICA IZGRADNJE KAPACITETA TEMELJNIH UDRUGA ZA PRIMORSKO - GORANSKU I ISTARSKU ŽUPANIJU

U okviru provedbe Nacionalne sustavne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, dana 30. travnja u Permanima (općina Matulji, Primorsko – goranska županija), u prostorijama Restorana „Stara pošta“, dana 30. 04.2024. godine održana je Radionica izgradnje kapaciteta temeljnih udruga koju je SCIRH organizirao za udruge s područja Primorsko – goranske i Istarske županije (UCIR grada Rijeka, UCIR PGIŽ) sa svrhom unapređenja afirmacije prava civilnih invalida rata i unapređenja rada mreže temeljnih udruga.

Radionica je bila podijeljena u dva dijela:

1. dio - Unapređenje afiramcije prava civilnih invalida II. svjetskog rata:

            - Analiza Sustava zaštite civilnih invalida II. svjetskog rata prema broju i strukturi korisnika i prava teritorijalnoj strukturi korisnika i prava,

            - Osvrt na zakonska prava civilnih invalida II. svjetskog rata

            - Pitanja s terena za ostvarivanje prava

2. dio - Unapređenje rada mreže temeljnih udruga:

            - On line komunikacija - Povežimno se Zoom aplkacijom/Teams aplikacijom

            - Kako instalirati Zoom, Teams aplikacije na računalu

Nakon radionice sudionici su se nastavili neformalno družiti uz posluženo osvježenje.

Radionica izgradnje kapaciteta teljnih udruga
Radionica izgradnje kapaciteta teljnih udruga
Radionica
Radionica
Radionica
Radionica
Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt