Održane sjednice Predsjedništva i Skupštine SCIRH

U petak, 03. srpnja 2015. godine u Zagrebu, u Hotelu I održana je 3. sjednica Predsjedništva i 1. Redovna sjednica Skupštine Saveza civilnih invalida rata Hrvatske u mandatnom razdoblju 2014. - 2018. godine.

 Predsjedništvo je usvojilo:

-  Zapisnik s prethodne sjednice,

- konačni prijedlog Statuta (nakon ugrađenih primjedbi pristiglih tijekom javne rasprave) i  predložilo ga Skupštini na usvajanje,

- informaciju o rezultatima Natječaja Ministarstva branitelja na koji je Savez aplicirao projekt "Podrška civilnim invalidima II. svjetskog rata u zaštiti dostojanstva i interesa", te donijelo odluku o aktivnostima koje će se provesti temeljem odobrenog projekta i iznosa odobrenih sredstava.

 

Sjednici Skupštine od ukupno 23 prisustvovalo je  19 članova koji su usvojili:

  •  Izvješća:

- o radu Saveza u 2014. godini,

- financijskom poslovanju Saveza u 2014. godini,

- Nadzornog odbora o pregledu materijalnog i financijskog poslovanja u 2014. godini.

  • Planske dokumente:

- Operativni plan za 2016. godinu,

- Financijski plan za 2016. godinu.

  • Novi Statut Saveza usklađen s novim Zakonom o udrugama (NN 74/14).

 

U skladu s novim Statutom, a  temeljem načela ekonomičnosti Zakona o općem upravnom postupku, Skupština je izabrala:

-  članove Etičkog povjerenstva kao novog tijela Saveza -  Ivan Kovač, Stjepan Brijačak, Veljko Sošić i zamjena Ljerka Žagar,

- likvidatora Saveza - gospodina Mirka Jurčevića, dopredsjednika Udruge civilnih invalida rata Grada Zagreba.

 

 

 

 

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt