Održan sastanak Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i saveza udruga osoba s invaliditetom

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u Opatiji je od 08. – 09.04.2015. godine održan sastanak s predstavnicima saveza udruga osoba s invaliditetom vezan uz usmjeravanje dosadašnje institucionalne podrške savezima prema Razvojnoj suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Na dvodnevnom sastanku Savezi su predstavili postignuća i izazove tijekom korištenja institucionalne podrške Nacionalne zaklade, te izrazili očekivanja od Razvojne suradnje.

Predstavnice Nacionalne zaklade, upraviteljica Cvjetana Plavša Matić  i Marija Boltek voditeljica razvojnog ureda predstavile su Razvojnu suradnju Nacionalne zaklade sa savezima,  prikazale Standarde provođenja Razvojne suradnje, metodologiju utvrđivanja potreba za provođenje Razvojne suradnje i utvrđivanje postupka za prelazak Saveza u Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom. Dogovoreno je da će Savezi učiniti pripreme i donijeti odluke o prihvaćaju novog oblika suradnje.

Nakon sveobuhvatne rasprave koja je bila posvećena financiranju saveza raspravljalo se i o financiranju udruga članica, rečeno je  da će krajem kolovoza biti raspisan novi natječaj za institucionalnu potporu na tri godine na koji će se moći prijaviti one udruge članice koje nemaju institucionalnu potporu, a koji će biti objedinjen za sve udruge civilnog društva.

Nacionalna zaklada i savezi su se usuglasili i da će u roku od mjesec dana održati i zajednički kraći sastanak s predstavnicima udruga i nakon toga razmotriti modalitete suradnje.

Na sastanku je dogovoreno da se Nacionalnoj zakladi dostavi i Prijedlog Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koji je predan Ministarstvu socijalne politike i mladih, kako bi se sagledli i drugi mogući aspekti financiranja. Savez civilnih invalida rata Hrvatske na sastanku su predstavljali predsjednik Ante Kalina i tajnica Saveza Ljiljana Knežević.

 

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt