Istraživanje o povećanim troškovima OSI za život u zajednici

8. Centar znanja za društveni razvoj sudjeluje u procesu donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku. Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.

U tu svrhu provodi zajedničku Kampanju „Inkluzija je ljudsko pravo“ kojom se želi postići donošenje kvalitetnog Zakona o inkluzivnom dodatku koji će osobama s invaliditetom omogućiti dostojanstven život kroz uključivanje u život zajednice, izjednačavanje mogućnosti bez obzira na vrstu, stupanj i uzrok invaliditeta.
Ovo anketno ispitivanje ima za cilj prikupiti sociodemografske podatke osoba s invaliditetom, a posebice njihove uvećane troškove koji su posljedica neprilagođenosti okoliša i nepostojanja sustavne podrške.

Podaci dobiveni ovim upitnikom koristit će se isključivo za svrhe ovog istraživanja. Dobiveni odgovori su anonimni i povjerljivi. Anketa služi kao temelj za elektroničku obradu podataka. Ispunjavanjem ankete dajete privolu savezima uključenim u 8. Centar znanja za prikupljanje i obradu podataka u svrhu ispitivanja stavova i potreba ispitanika radi donošenja sveobuhvatnog Zakona o inkluzivnom dodatku. 8. Centar znanja će Vaše navedene osobne podatke evidentirati i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti podataka.

Za gluhe, nagluhe i gluhoslijepe korisnike hrvatskog znakovnog jezika (HZJ) upitnik je prilagođen na HZJ. Iznad svakog pitanja je video s prilagodbom na HZJ. Nakon videa, u nastavku se nalazi pitanje na koje treba odgovoriti.

Anketni upitnik provodi se u razdoblju od 27. travnja do 9. svibnja 2022. godine.

Upitnik možete popuniti na https://formfacade.com/public/109239471239959775221/all/form/1FAIpQLSeFKK78lfYlvxmCQQ03JkcJhivLqm--IkwnD_lbFjqU47O-xA

Savez civilnih invalida rata Hrvatske
Kontakt