Ustroj SCIRH-a

SKUPŠTINA

Opis

- najviše tijelo Saveza

- temeljne udruge delegiraju članove na mandat od četiti godine

- radna sjednica održava se najmanje jednom u dvije godine

- izborna sjednica održava se svake četiri godine

Članovi

1.  JOSIP MIRKOVIĆ, UCIR Istarske županije

2.  MARIJAN MARIĆ, UCIR Istarske županije

3.   JOSIP TOMLJENOVIĆ, UCIR Grada Karlovca

4.  MIROSLAV MIKŠIĆ, UCIR Grada Karlovca

5.  TODOR AMANOVIĆ, UCIR Knin

6.  ŽARKO SANTRAČ, UCIR Našice

7.  IVAN ŠPEHAR, UCIR Grada Osijeka

8.  DESANKA RENICH, UCIR Grada Osijeka

9. VELJKO SOŠIĆ, UCIR Primorsko – goranske županije

10. RAFAEL SMOLČIĆ, UCIR Grada Rijeke

11. MIRKO VUJATOVIĆ, UCIR Grada Rijeke

12. PETAR LOTINA, UCIR Grada Siska

13. DRAGUTIN TOMAŠIĆ, UCIR Grada Siska

14. ROBERTO ZIDAR, UCIR Grada Splita

15. ANTE ALFIREVIĆ, UCIR Grada Splita

16. ŽELJKO ZEC, UCIR Virovitičko – podravske županije

17. STJEPAN BRIJAČAK, UCIR Virovitičko – podravske županije

18. IVAN KOVAČ, UCIR Grada Varaždina

19. ZLATKO MEHUN, UCIR Grada Varaždina

20. ANTE KALINA, UCIR Grada Zagreba

21. FRANJO SAJKO, UCIR Grada Zagreba

22. NIKOLA KOVAČIĆ, UCIR Grada Zagreba

23. MIRKO JURČEVIĆ, UCIR Grada Zagreba 

   

 

PREDSJEDNIK

Opis

- je predsjednik Skupštine i i Predsjedništva

- bira se na sjednici Izborne skupštine na rok od četiri godine

Predsjednik

ANTE KALINA

 

PREDSJEDNIŠTVO

Opis - izvršno tijelo Skupštine- bira Skupština iz svojih redova na četverogodišnji mandat

- sastaje se najmanje tri puta godišnje

Članovi

1. ANTE KALINA, predsjednik

2. FRANJO SAJKO, dopredsjednik

3. RAFAEL SMOLČIĆ, dopredsjednik

4. ŽELJKO ZEC

5. ROBERTO ZIDAR

6. NIKOLA KOVAČIĆ

7. DRAGUTIN TOMAŠIĆ

8. JOSIP MIRKOVIĆ

9. MIRKO VUJATOVIĆ

 

NADZORNI ODBOR

Opis

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje

- bira se na rok od četiri godine

Članovi

1. MARIJAN MARIĆ, predsjednik

2. STJEPAN BRIJAČAK, član

3. IVAN KOVAČ, član

4. MIRKO JURČEVIĆ,  zamjena

 

STRUČNA SLUŽBA

Opis - obavlja stručne materijalno - financijske, administrativno - tehničke i druge poslove i zadatke neophodne za     ostvarivanje programa rada i djelatnosti Saveza, njegovih tijela i radnih skupina
Djelatnici

1. LJILJANA KNEŽEVIĆ, tajnik – računovođa

2. RENATA KRAJNIK, administrator