Održana redovna Skupština SCIRH

Dana 17. 10. 2012. godine u sklopu 10. Skupa civilnih invalida rata Hrvatske u Stubičkim Toplicama održana je Godišnja skupština Saveza civilnih invalida rata Hrvatske na kojoj je od 23 člana sudjelovalo 15 i 3 zamjene s pravovaljanom punomoći.

Skupština je potvrdila mandat novog člana iz Udruge civilnih invalida rata Grada Karlovca.

Na Skupštini su usvojeni:

  • Izvještaj o radu između dvije skupštine (10/10 – 09/12),
  • Izvještaji o financijskom poslovanju za 2010. i 2011. godinu,
  • Izvještaji Nadzornog odbora za 2010. godinu i 2011. godinu,
  • Operativni plan SCIRH za 2013. godinu,
  • Financijski plan SCIRH za 2013. godinu.