Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?

Osobe s invaliditetom i druge marginalizirane skupine moraju biti prioritet i središte interesa svake vlade, od zakona, pravilnika, prilikom oblikovanja mjera, politika i usluga, u srcu socijalnih politika, a posebice stambenim politikama kojima se suzbija siromaštvo i osigurava dostojanstvo čovjeka.

Ova objava dio je kampanje „Je li osobama s invaliditetom u RH primjereno stanovanje lutrija?“, a koju provodi 13 saveza osoba s invaliditetom.

Više o kampanji: https://scirh.hr/baza-znanja/kampanja-je-li-osobama-s-invaliditetom-u-rh-primjereno-stanovanje-lutrija

#primjerenostanovanjenijelutrija