Oržana edukativna radionica "Ne zaboravimo pamtiti"

U prigodi obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Međunarodnog dana volontera, dana 13. prosinca 2014. godine u Udruzi civilnih invalida rata Grada Siska, održana je edukativna radionica na temu "Ne zaboravimo pamtiti" koju je vodila Pavica Matijević, dipl. psiholog.

Na radionici su članovi upoznati s tehnikama pamćenja koje olakšavaju usvajanje i korištenje informacija koje bismo inače zaboravili, te iste praktično primjenjivali na jednostavnim zadacima. Sudionici su iskazali zadovoljstvo održanom radionicom, te iskazali interes za daljnjom provedbom istih.