Godišnja izvještajna skupšitna Udruge civilnih invalida rata Grada Siska

Udruga civilnih invalida rata Grada Siska održala je godišnju izvještajnu Skupštinu u Daruvaru. Skupština je usvojila nartivno i financijsko izvješće za 2011. godinu, izvješće Nadzornog odbora, te donijela program rada i financijski plan za 2012. godinu.

Nakon sjednice i zajedničkog ručka članovi su imali priliku rekreirati se u  zdravstveno – rekreativnom  kompleksu lječilišta Daruvarske toplice. Predstavnici Saveza sudjelovali su u ovom događanju.