Temeljne udruge

UCIR Grada Karlovca

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA KARLOVCA

Adresa:

Banjavčićeva 20, 47 000 Karlovac

Predsjednik:

JOSIP TOMLJENOVIĆ

Tajnik:

MIROSLAV MIKŠIĆ

Telefon/fax

047/615-062

E-mail:

cir.karlovac@ka.t-com.hr

Žiro račun (IBAN):

HR5024000081190084591

MB/OIB/RNO:

3456242/20615846861/0023213

 

UCIR Grada Knina

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA KNINA

Adresa:

Šuškova 5, 22 300 Knin

Predsjednik:

TODOR AMANOVIĆ

Tajnik:

-

Telefon/fax

022/660-903

E-mail:

tamanovic@gmail.com

Žiro račun (IBAN):

HR4723300031100437182

MB/OIB/RNO:

2631580/77237595201/0164431

 

UCIR Našice

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA NAŠICE

Adresa:

Trg Izidora Kršnjavog 8, 31 500 NAŠICE

Predsjednik:

IVICA ŠIROKI

Tajnik:

ŽARKO SANTRAČ

Telefon

031/612-226

Žiro račun (IBAN):

HR4223930001102023976

MB/OIB/RNO:

3197816/74294069537/0090689

 

UCIR Grada Osijeka

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA OSIJEKA

Adresa:

Trg slobode 9, 31 000 Osijek

Predsjednik:

IVAN ŠPEHAR

Tajnik:

-

Telefon/fax

031/211-553

Žiro račun (IBAN):

HR0323930001102053972

MB/OIB/RNO:

0038751

 

UCIR Grada Rijeke

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA GRADA RIJEKE

Adresa:

Adamićeva 18/I, 51 000 Rijeka

Predsjednik:

RAFAEL SMOLČIĆ

Tajnik:

MIRKO VUJATOVIĆ

Telefon/fax

051/371-206

Žiro račun (IBAN):

HR8924020061100136148

MB/OIB/RNO:

3383016/10640645408/0023035

 

UCIR Grada Siska

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA SISKA

Adresa:

Ivana Meštrovića 32, 44 000 Sisak

Predsjednik:

PETAR LOTINA

Tajnik:

v.d. DRAGUTIN TOMAŠIĆ, dopredsjednik

Telefon/fax

044/547-512

E-mail:

ucir.siska@sk.t-com.hr

Žiro račun (IBAN):

HR2623400091110018485

MB/OIB/RNO:

3425274/04463727135/0012505

 

UCIR Grada Splita

aziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA SPLITA

Adresa:

Tršćanska 53, 21 000 Split

Predsjednik:

ROBERTO ZIDAR

Tajnik:

-

Telefon/fax

021/382-026

Žiro račun (IBAN):

HR1423300031100037651

MB/OIB/RNO:

3154394/88272000173/0063231

 

UCIR Grada Varaždina

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA VARAŽDINA

Adresa:

Trg slobode 10, 42 000 Varaždin

Predsjednik:

IVAN KOVAČ

Tajnik:

SLAVKO RAIN

Telefon/fax

042/211-885

Žiro račun (IBAN):

HR0823910041100019917

MB/OIB/RNO:

3006999/79563855949/0059935

 

UCIR Grada Zagreba

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA GRADA ZAGREBA

Adresa:

Savska c. 3/I, 10 000 Zagreb

Predsjednik:

NIKOLA KOVAČIĆ

Tajnik:

v.d. LJILJANA KNEŽEVIĆ

Telefon/fax:

01/48-29-315

E-mail:

ucir-zagreb@zg.t-com.hr

Žiro račun (IBAN):

HR0523400091100160850

MB/OIB/RNO:

3229114/40135052654/0082791

 

UCIR Istarske županije

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA ISTARSKE ŽUPANIJE  

Adresa:

Zadarska 8, 52 100 Pula

Predsjednik:

JOSIP MIRKOVIĆ

Tajnik:

-

Telefon/fax

052/534-380

E-mail:

uciriz@yahoo.com

Žiro račun (IBAN):

HR4224070001118025371

MB/OIB/RNO:

3232310/17219013366/0029408

 

UCIR Primorsko-goranske županije

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 

Adresa:

Adamićeva 18/I, 51 000 Rijeka

Predsjednik:

JELKA SANKOVIĆ

Tajnik:

MIRKO VUJATOVIĆ

Telefon/fax

051/371-206

Žiro račun (IBAN):

HR5924020061100134845

MB/OIB/RNO:

3345149/01000639006/0023043

 

UCIR Virovitičko – podravske županije

Naziv udruge:

UDRUGA CIVILNIH INVALIDA RATA VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE 

Adresa:

Trg bana Josipa Jelačića 9, 33 000 Virovitica

Predsjednik:

ŽELJKO ZEC

Tajnik:

STJEPAN BRIJAČAK

Telefon/fax

033/721-190

Žiro račun (IBAN):

HR2723600001101314119

MB/OIB/RNO:

3183386/53661253154/0039837