Međunarodna suradnja

EUROPEAN UNION OF WAR INVALIDS

Međunarodna suradnja Saveza civilnih invalida rata Hrvatske odvija se unutar Europskog saveza invalida rata osnovanog 03.prosinca 2002. godine u Čatežu, Slovenija sa zadaćom da:

  • pomogne ratnim invalidima u ostvarivanju jednakog tretmana unutar europske regije
  • osigura najvišu moguću razinu društvenih i drugih prava invalida rata
  • potakne međunarodni interes za probleme ratnih invalida i poboljšanje kvalitete njihovih života 
  • podigne javnu svijest o postojanju ratnih invalida i njihovih problema i radi toga unaprijedi razinu prihvaćanja u europskim državama
  • osigura da sve države unutar područja djelovanja Europskog saveza i šire poštuju sve međunarodne zakone, konvencije, deklaracije i preporuke koje se tiču društvene i druge zaštite ratnih invalida
  • potiče humane odnose među ljudima, narodima i državama
  • suprostavi se svakom obliku rata, agresije i nasilja

Savez je i jedan od osnivača Europskog saveza invalida rata, sudionik i potpisnik svih inicijativa za osnivanje tog Saveza ( Međunarodna konferencija predstavnika civilnih invalida rata Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Italije – Trento, svibanj 2000.godine, Međunarodna konferencija predstavnika civilnih invalida rata, sabora i vlada država s područja bivše Jugoslavije, Italije, Austrije i Mađarske “Civilni invalidi rata – Naš izazov, Čatež 17. – 19. 10. 2001.)
Predstavnici Saveza aktivni su članovi tijela Europskog saveza invalida rata: Skupštine, Upravnog odbora.
Bilateralna i multilateralna suradnja s članicama Europskog saveza provodi se od početka Međunarodna suradnja daje mogućnost usporedbe prava civilnih invalida rata i donošenja zaključaka o mogućim intervencijama u nacionalnim zakonodavstvima i tijelima Europske unije.njegovog djelovanja.
Međunarodna suradnja daje mogućnost usporedbe prava civilnih invalida rata i donošenja zaključaka o mogućim intervencijama u nacionalnim zakonodavstvima i tijelima Europske unije.

Događanja:

2011.

Od 27. – 28.listopada 2011. godine predstavnici Saveza boravili su Ljubljani gdje su sudjelovali  u radu sjednice Upravnog odbora Europskog saveza invalida rata i na Tiskovnoj konferenciji u Ljubljani povodom usvajanja u Europskom parlamentu Pisane deklaracije o civilnim invalidima rata.

2010.

U svibnju 2010. godine Predstavnici Saveza sudjelovali su na radnom sastanku Saveza civilnih invalida rata Slovenije i Hrvatske u Mariboru. na kojem su razmijenjeni podaci o stanju zakonske zaštite civilnih invalida rata obiju zemalja, te prezentirana brošura “Zakonska zaštita civilnih invalida rata u RH”.
U prosincu 2010. godine  predstavnici Saveza sudjelovali  su na svečanosti obilježavanja 40 godina djelovanja Europske zveze civilnih invalidov vojn Slovenije u Ljubljani.

 2009.

Predstavnici Saveza bili su u radnom posjetom Savezu civilnih invalida rata Crne Gore u lipnju 2009. godine.  Tom prigodom potpisan je Memorandum o zajedničkom djelovanju dvaju saveza, delegaciju je primio Ministar zdravlja i socijalnog staranja Crne Gore,  organizirana je posjeta  Crvenom krstu Crne Gore, knjižnici za slijepe u Podgorici i jednoj od udruga civilnih invalida rata u Crnoj Gori –   Udruzi civilnih invalida rata Bijelo Polje, te  Sutomoru  gdje civilni invalidi rata Crne Gore najčeće održavaju svoje edukativno rekreativne aktivnosti.

U rujnu 2009. godine predstavnici Saveza sudjelovali su  na Europskoj konferenciji “Europa i civilnih invalidi rata” u Sarajevu u organizaciji Europskog saveza invalida rata, Saveza civilnih žrtava rata Italije i Zaklade “Zvono mira”. U istom terminu održana je i sjednica Upravnog obora Europskog saveza invalida rata na kojoj su usvojeni značajni zaključci za daljnje djelovanje Europskog saveza od kojih ističemo najvažnije, a to je da se zadužuju europski parlamentarci Jelko Kacin iz Slovenije i Vitorio Prodi iz Italije koji će pitanja invalida rata promicati u Europskom parlamentu.

2008.

U lipnju 2008. predstavnici Saveza sudjelovali su  na 2. zasjedanju Skupštine Europskog saveza invalida rata u Skoplju koja je tamo organizirana jer  Europski savez invalida rata sjednice svojih tijela  organizira u zemlji u kojoj je najpotrebnije intervenirati u zaštiti  invalida rata kako bi se ona ostvarivala na čovjeku dostojan način. U Makedoniji je u godini održavanja 2. Skupštine  Europskog saveza, zaštita civilnih invalida rata izglasana u iznosima koji danas premašuju zaštitu u mnogim zemljama članicama Europskog saveza, pa tako i Hrvatske. U srpnju 2008. godine predstavnici Saveza sudjelovlai su na skupu civilnih invalida rata Federacije Bosne i Hercegovine u  Mostaru.

2005.

Na poziv Saveza civilnih žrtava rata Italije u listopadu 2005.godine  Savez je sudjelovao na svečanosti povodom 60. godišnjice   završetka II. svjetskog rata, u Roveretu u Italiji kako bi svjedočili o strahotama rata i ljepoti mira,svečanost je organizirana u suradnji sa Zakladom “Zvono palih” (Campana dei Caduti).

2004.

U razdoblju 23. – 25. svibnja 2004. godine  Savez civilnih invalida rata Hrvatske bio je domaćin 1. zasjedanju Skupštine Europskog saveza invalida rata u Zagrebu gdje je usvojena Rezolucija sa  sedam točaka za bolju zaštitu civilnih nvalida rata.