Koordinativne aktivnosti

Savez kao nacionalna asocijacija udruga civilnih invalida rata ima koordinativnu ulogu prema svojim članicama u smislu organiziranja aktivnosti od zajedničkog interesa u kojima sudjeluju predstavnici temeljnih udruga, nositelji programskih obveza prema zajednički usuglašenim programima.

 

Koordinativna aktivnost očituje se kroz:

  • sjednice tijela upravljanja Saveza
  • sudjelovanje u radu tijela temeljnih udruga
  • pružanje pomoći i podrške u programskim aktivnostima temeljnih udruga
  • poticanje osnivanja novih udruga u sredinama u kojima nije organiziran rad za civilne invalide rata

 

Provođenje koordinativne aktivnosti rezultira zajedničkim inicijativama za poboljšanje zakonske zaštite civilnih invalida rata i zajedničkim programima u svhu unaprijeđenja kvalitete njihova življenja.