Informiranje i savjetovanje

Savez kroz svoje djelovanje pruža usluge informiranja temeljnim udrugama s pripadajućim članstvom o stanju i promjenama u zakonskoj zaštiti civilnih invalida rata. Informiranje se provodi telefonom, elektronskom poštom, pisanim obavijestima, obavijestima na web stranica Saveza www.scirh.hr i usmenim putem na zajedničkim događanjima.

 

Usluge savjetovanja Savez pruža u skladu s potrebama članstva na terenu, a odnosi se na podršku voditeljima temeljnih udruga u području održivosti udruga, u afirmaciji zakonom zajamčenih prava, povlastica civilnih invalida rata u području zdravstvenog osiguranja, prometa, tk usluga , rtv – pretplate i sl.